fbpx
18.2 C
Serres
Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
No menu items!

ΑρχικήΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 174 προσλήψεις στον δήμο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 174 προσλήψεις στον δήμο

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αποφάσισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Για να μαθαίνετε πάντα όλα τα νέα, κάντε like στη σελίδα μας olanea.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση για την ΣΟΧ 11/2020

ανακοίνωση του Δήμου και να την υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: info@thessaloniki.gr.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από 24/08/2020 έως και 26/08/2020.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Κατ΄ αρχάς οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνία, ανήλικα τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια, αναπηρία, ηλικία).
  1. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: info@thessaloniki.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.thessaloniki.gr).

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου.

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, ηλεκτρονικά στο e-mail: info@thessaloniki.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα -10- ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων , που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

- Advertisment -