fbpx
15.5 C
Serres
Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
No menu items!

ΑρχικήΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣΕΣΠΑ: 4+1 προγράμματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: 4+1 προγράμματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Η στροφή της εθνικής οικονομίας στην “έξυπνη” ανάπτυξη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του οποίου θα “πέσουν” στην αγορά 10 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2025. Ήδη, εκτός από το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και θα εφαρμοσθεί από το 2021, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 4+1 δράσεις του ΕΣΠΑ που στόχο έχουν την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Συνολικά, μέσω των συγκεκριμένων δράσεων δίνονται στις επιχειρήσεις 18,5 εκατ. ευρώ. Το Capital.gr χαρτογραφεί ποιες είναι οι δράσεις, ποιους αφορούν, πότε εκπνέει ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και ποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας αφορούν.

Ενισχύσεις για e-επενδύσεις

“Κουμπαρά” 2,5 εκατ. ευρώ έχει η συγκεκριμένη δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing). Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων της οποίας εκπνέει στις 24 Ιουλίου και στόχος είναι η στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.ά. Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: αγροδιατροφή, τουρισμός – φύση – πολιτισμός. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό/ βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα: ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημιουργικού, ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση και συστήματα αυτοματισμού.

4,5 εκατ. ευρώ για την εξωστρέφεια στη Δ. Μακεδονία

Η δράση “Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία” αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται ο μηχανολογικός, εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, η συσκευασία, το branding, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές-στόχους αλλά και το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Χρηματοδότηση έως 300.000 για R&D στο Β. Αιγαίο

Στα τέλη Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για ένταξη τους στη δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου”. Η συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους, για τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες και για τη βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Η δε δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ενίσχυση καινοτόμων επενδύσεων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη δράση για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους κλάδους της Αγροδιατροφής, των Δομικών Υλικών, της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, του Τουρισμού, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των Τεχνολογιών Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιώσουν τη θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται το κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις αλλά και οι δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

6 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία στη Θράκη

Μια ημέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου εκπνέει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών για ένταξη στη δράση “Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 250.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

ΠΗΓΗcapital.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

- Advertisment -